Hopp til innhold

Prosjekt

Tobakk og rusmidler i mediene - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektnr. 206 Prosjektet analyserer hvor hyppig det brukes tobakk og rusmidler i norske filmer, hvilke sosiale kjennetegn brukerne har, og i hvilken kontekst bruken av tobakk og rusmidler finner sted.


Sammendrag

Prosjektnr. 206 Prosjektet analyserer hvor hyppig det brukes tobakk og rusmidler i norske filmer, hvilke sosiale kjennetegn brukerne har, og i hvilken kontekst bruken av tobakk og rusmidler finner sted. I tillegg undersøkes det om eksponering for røyking på film er en selvstendig risikofaktor for røykestart blant norsk ungdom, slik man har dokumentert er tilfellet i flere andre land (bl a USA). Prosjektet tar også for seg dekningen av snus i norske aviser.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Gunnar Sæbø, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Janne Scheffels, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Juan Miguel Rey Pino, Universidad de Granada
Ingeborg Lund, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet