Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tidsintervaller relatert til sykdomsforløpet blant personer som utvikler alvorlig Covid-19-sykdom i Norge, og risikoen for alvorlig sykdom etter virus-variant»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tidsintervaller relatert til sykdomsforløpet blant personer som utvikler alvorlig Covid-19-sykdom i Norge, og risikoen for alvorlig sykdom etter virus-variant

Prosjekt

Tidsintervaller relatert til sykdomsforløpet blant personer som utvikler alvorlig Covid-19-sykdom i Norge, og risikoen for alvorlig sykdom etter virus-variant - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med dette prosjektet er å undersøke tidsintervaller relatert til sykdomsforløpet blant personer som utvikler alvorlig covid-19-sykdom i Norge, og hvilke faktorer påvirker disse tidsintervaller.


Sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å undersøke tidsintervaller relatert til sykdomsforløpet blant personer som utvikler alvorlig covid-19-sykdom i Norge, dvs. tiden mellom innsykning og innleggelse i sykehus, liggetiden i sykehus og intensivavdeling, og på ventilasjonsstøtte, utfall av opphold på sykehus, og tid fra innsykning til dødsfall, og hvilke faktorer, som f.eks. alder, kjønn og når man ble smittet, påvirker disse tidsintervaller. Omfattende undersøkelser av tidsintervaller relatert til sykdomsforløpet, og faktorer som påvirker disse, blant personer som utvikler alvorlig covid-19-sykdom er ikke gjort i Norge enda, og resultat fra denne studien vil bidra til kunnskap om påvirkningen covid-19-epidemien har på de smittede og på helsetjenesten, for fremtidsplanlegging ved sykehusene, og for videre håndteringen av epidemien i landet. Resultatene vil også bidra til den internasjonale faglitteraturen, der de fleste tilsvarende studiene foreløpig er begrenset til data fra de første månedene av pandemien. Studien skal også utforske risikoen for alvorlig sykdom blant personer smittet med ulike SARS-CoV-2 virus-varianter, der ingen analyse har foreløpig blitt gjort på norsk data, og det foreløpig fins veldig begrenset data internasjonalt. Disse dataene vil være svært viktige i den videre håndteringen av epidemien, ved et tidspunkt når forekomsten av spesielt den britiske varianten B.1.1.7 øker i landet. I tillegg er det en økende trend i antall nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling. Studiepopulasjonen vil inkludere personer som har fått påvist SARS-CoV-2 i Norge siden begynnelsen av covid-19-epidemien i landet. Dette er en register-basert kohortstudie der data fra ulike register/data tabeller fra innenfor beredskapsregistret Beredt C19 (opprettet ved Folkehelseinstituttet med hjemmel i helseberedskapsloven paragraf 2-4) vil inngå: Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), MSIS-labdatabase, Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR), Folkeregistret, Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) og Beredt C19 sin datatabell om risikogrupper. Disse registrene sammen vil gi oss et samlet datasettet som kan svare på våre problemstillinger. De er alle landsdekkende, og inneholder data på individnivå som kan kobles mellom registrene, slik at vi vil kunne kontrollere for ulike faktorer som alder, kjønn, fødeland, virus-variant, registreringsstatus og vaksinasjonsstatus.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Robert Whittaker, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Karan Samareh Golestan, Folkehelseinstituttet
Margrethe Larsdatter Storm, Folkehelseinstituttet
Lamprini Veneti, Folkehelseinstituttet
Siri Laura Feruglio, Folkehelseinstituttet
Karin Nygård, Folkehelseinstituttet
Beatriz Valcarcel Salamanca, Folkehelseinstituttet
Mohammed Umaer Naseer, Folkehelseinstituttet
Karoline Bragstad, Folkehelseinstituttet
Anja Bråthen Kristofferson, Folkehelseinstituttet
Elina Seppälä, Folkehelseinstituttet

Start

21.02.2020

Slutt

31.03.2024

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Robert Neil Whittaker