Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tidlig identifisering av barn med forsinket ikke språklig kommunikasjon; Autisme»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tidlig identifisering av barn med forsinket ikke språklig kommunikasjon; Autisme

Prosjekt

Tidlig identifisering av barn med forsinket ikke språklig kommunikasjon; Autisme - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Ved å vurdere barns bruk av blikk og gester i samhandling med andre kan en allerede mellom 12 og 24 måneder identifisere barn som sannsynlig utvikler en autismespekterforstyrrelse.


Sammendrag

Ved å vurdere barns bruk av blikk og gester i samhandling med andre kan en allerede mellom 12 og 24 måneder identifisere barn som sannsynlig utvikler autisme eller liknende vansker (alle med en autismespekterforstyrrelse - ASF). En utsetter oftest en grundig undersøkelse av barn med bekymring om kommunikasjonsvansker til lenge etter at en forventer barn skal kunne snakke, mellom 30-36 måneder før en utreder små barn for å muligens ha en alvorlige kommunikasjonsvansker. Ved å vurder barns ikke-språklige kommunikasjon tidlig vil vi undersøke om det er mulig å identifisere barn i høy risiko for alvorlige språk/kommunikasjons problemer lenge før en kan forvente de første ord.

48 barn under 2 ½ år med identifiserte vansker innenfor kommunikasjon og sosial fungering, ble fulgt til de var 3 år.  Barna ble fanget opp via helsestasjonene ved bruk av en 10 spørsmål-sjekkliste om barns bruk av blikk og gester i lek med andre (Non-Verbal Communication Checklist -NVCC). I tillegg til det kliniske utvalget ble de samme 10 spørsmålene brukt i et underutvalg av barn som kom for en vanlig helsekontroll på helsestasjonen i løpet av de første 3 leveår. Resultatene fra denne undersøkelsen, N= 1 247, utgjorde utviklingsnormer for hvordan foreldre flest beskriver barns ikke-språklige kommunikasjonsutvikling. Foreldrene som deltok i dette underutvalget ble kontaktet ca. 10 måneder senere for ytterligere spørsmål om barnets utvikling.

71% av barna i det kliniske utvalget fikk en diagnose innen autismespekteret. De andre barna hadde andre typer utviklingsvansker. Fra 15 måneder av er det svært få barn som ikke mestrer all av ferdighetene spurt om på NVCC-sjekklisten. Barn som skårer moderat høyt på NVCC-sjekklisten når de er 15 måneder, bør følges nøye mht. utviklingsvurderinger for om mulig gi tidlig utviklingsstøtte.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Synnve Schjølberg, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet

Start

01.07.1999

Slutt

14.01.2020

Status

Pågående

Finansiering

NFR

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet