Hopp til innhold

Prosjekt

Tarminvaginasjon og Kawasakis sykdom: insidens og sykdomsbyrde blant barn i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Målet med prosjektet er å beregne insidens av tarminvaginasjon blant barn under 2 år og Kawasakis sykdom blant barn under fem år i Norge i løpet av 2008-2013, for å få kunnskap om basisforekomsten av disse diagnosene før introduksjon av rotavirusvaksine.


Sammendrag

Målet med prosjektet er å beregne insidens av tarminvaginasjon blant barn under 2 år og Kawasakis sykdom blant barn under fem år i Norge i løpet av 2008-2013, for å få kunnskap om basisforekomsten av disse diagnosene før introduksjon av rotavirusvaksinen i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Begge diagnosene er sjeldne og med uklar etiologi, og rapporterte insidenstall varierer svært mellom ulike regioner og land. Flere internasjonale studier har funnet noe økt risiko for invaginasjon etter rotavirusvaksinering. Det har vært rapportert en mulig økt risiko for Kawasakis sykdom etter rotavirusvaksinen og andre vaksiner, men sammenhengen er usikker. Det trengs gode og validerte tall på forekomsten av disse diagnosene blant barn i Norge før rotavirusvaksinen introduseres, i tilfelle det kommer rapporter om invaginasjon eller Kawasaki etter vaksinering. Vi ønsker å bruke registerdata til dette formålet, og det er nødvendig å validere disse mot pasientjournaler for sikre diagnosene.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Elmira Flem, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Elmira Flem, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Tone Bruun, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Terese Bekkevold, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Beatriz Valcarcel Salamanca, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Liliana Vazquez Fernandez, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet