Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tannpleietiltak for å bedre den orale hel-sen hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper - Prosjektplan for en oversikt over systematiske oversikter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tannpleietiltak for å bedre den orale hel-sen hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper - Prosjektplan for en oversikt over systematiske oversikter

Prosjekt

Tannpleietiltak for å bedre den orale hel-sen hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper - Prosjektplan for en oversikt over systematiske oversikter - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi skal lage en oversikt over systematiske oversikter for å dokumentere effekter av tannpleietiltak i kommunale helse- og omsorgstjenester.


Sammendrag

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Folkehelseinstituttet om å oppsummere forskning om effekt av tannpleietiltak for personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper. Kommunen har ansvaret for det daglige munn- og tannstellet i de kommunale omsorgstjenestene. Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har ansvaret for oppsøkende og forebyggende tilbud og noen fylkeskommuner har derfor etablert samarbeid med blant annet sykehjem og kommunale hjemmetjenester.  Denne virksomheten hører for en stor del inn under tannpleiernes arbeidsområde. Det er imidlertid lite dokumentasjon om effekter av tannpleietiltak for personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

Vi skal lage en oversikt over systematiske oversikter for å dokumentere effekter av tannpleietiltak i kommunale helse- og omsorgstjenester. Et systematisk litteratursøk basert på spesifikke inklusjonskriterier gjennomføres i elektroniske databaser. To personer vurderer uavhengig titler og sammendrag fra littertursøket og deretter publikasjoner i fulltekst for inklusjon. To personer vurderer uavhengig risiko for systematiske skjevheter i inkluderte oversikter og henter ut data som er relvante for å besvare spørsmålet. Resultatene sammenstilles og presenteres i tekst og tabeller.

 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Kristin Thuve Dahm, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kjetil Gundro Brurberg, Folkehelseinstituttet
Kjersti Refsholt Stenhagen, Helsedirektoratet
Elisabet Vivianne Hafstad, Folkehelseinstituttet
Eva Marie-Louise Denison, Folkehelseinstituttet

Start

05.02.2020

Slutt

31.12.2020

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektplan tannpleietiltak.pdf