Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Systemiske tilnærminger og tiltak i familievernet - Prosjektplan for forskningskart»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Systemiske tilnærminger og tiltak i familievernet - Prosjektplan for forskningskart

Prosjekt

Systemiske tilnærminger og tiltak i familievernet - Prosjektplan for forskningskart - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med dette forskningskartet er å kartlegge hva som finnes av forskning om effektene av tiltak og tilnærminger som i norsk kontekst anvendes innen familievernet, og erfaringer med slike tiltak.


Sammendrag

Familievernets mandat er å forebygge og avhjelpe relasjonelle vansker i familien, samt å styrke gode relasjoner i familien og barns oppvekstsvilkår. Familievernet er en spesialisttjeneste med familierelaterte problemer som fagfelt, og skal gi tilbud om veiledning, mekling og rådgiving der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien.

 

Formålet med dette forskningskartet er å kartlegge hva som finnes av forskning om effektene av tiltak og tilnærminger som i norsk kontekst anvendes innen familievernet, og erfaringer med slike tiltak. Et forskningskart er en type systematisk kunnskapsoppsummering som sorterer og synliggjør den tilgjengelige forskningen om en bred problemstilling.

 

For å identifisere relevante studier vil vi gjennomføre et systematisk litteratursøk. Titler og sammendrag vurderes opp mot inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Referansene vurderes ved at to forskere parvis og uavhengig av hverandre vurderer titler og sammendrag og fulltekster for inklusjon og eksklusjon. Vi vil kode studiene vi inkluderer i det digitale verktøyet EPPI reviewer innenfor et forhåndsbestemt rammeverk. Forskningen vi identifiserer vil presenteres i en norskspråklig rapport og som et interaktivt nettbasert forskningskart.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lars Jørun Langøien, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Hilde Holthe-FHI, Folkehelseinstituttet
Lien Ngyen, Folkehelseinstituttet
Trine Bjerke Johansen, Folkehelseinstituttet
Eva Marie-Louise Denison, Folkehelseinstituttet

Start

01.06.2021

Slutt

15.01.2022

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Lars Jørun Langøien

Prosjektdeltakere ved FHI

Trine Bjerke Johansen

Hong Lien Nguyen