Hopp til innhold

Prosjekt

Systematisk kartleggingsoversikt om langtidseffekter av antidepressiva for depresjon - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi skal systematisk kartlegge hva som finnes av forskning på effekter og bivirkninger av behandling med antidepressiva av pasienter med depresjon og behandlingsvarighet på 6 måneder eller lenger.


Sammendrag

Vi skal systematisk kartlegge hva som finnes av forskning på effekter og bivirkninger av behandling med antidepressiva av pasienter med depresjon og behandlingsvarighet på 6 måneder eller lenger. Vi søker systematisk og presenterer i kategorier for diagnose, type antidepressiva, type sammenlikning (placebo, standardbehandling, annen aktiv behandling) type utfallsmål (effekt eller bivirkning) og for design (systematisk oversikt, primærstudie (randomisert og ikke-randomisert kontrollerte studie eller observasjonsstudie med og uten kontrollgruppe)). Et av produktene av denne forskningskartleggingen er et interaktivt, nettbasert forskningskart som illustrerer forekomsten av systematiske oversikter og studier som handler om ulike behandlingstiltak for ulike målgrupper. Brukerne av det interaktive forskningskartet kan velge en gitt kombinasjon av målgruppe og behandlingsmetode og få opp en referanseliste med systematiske oversikter og studier som er kodet med den aktuelle målgruppen og behandlingsmetoden.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Geir Smedslund, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Marte Handal, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Vigdis Underland, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Ingrid Harboe, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Gunn Elisabeth Vist, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Ingvild Kirkehei, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Maria Julia Bidonde Torre, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet