Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Sykdom hos mor og risikoen for leukemi hos barn - prosjektbeskrivelse

Publisert


Vår problemstilling er knyttet til sykdommer hos mor i svangerskapet basert på en antakelse om at årsakene til leukemi er til stede allerede i fosterlivet.


 • Start

  01.09.2016

 • Slutt

  31.08.2021

 • Status

  Pågående

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Per Minor Magnus

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Dette er en undersøkelse for å forstå årsakene til leukemi hos barn. Leukemi er den hyppigste kreftformen hos barn og viser økende hyppighet. Vi kan i dag ikke forebygge leukemi fordi vi i liten grad kjenner årsakene. Vår problemstilling er knyttet til sykdommer hos mor i svangerskapet basert på en antakelse om at årsakene til leukemi er til stede allerede i fosterlivet. Mange kvinner utsetter i dag fødsler og kvinnene har derfor oftere enn før sykdommer i svangerskapet. Dette gjelder blant annet fedme, diabetes og astma. Ved å samarbeide i de nordiske land og ved å koble nasjonale fødsels- og kreftregistre, vil vi etablere et utvalg på 8,8 millioner mor-barn par, som gjør at vi med tilstrekkelig statistisk styrke kan etterprøve hypoteser om at mors sykdom i svangerskapet øker risikoen for leukemi hos barn. Det vises til vedlagte prosjektbeskrivelse. Prosjektet ledes fra Århus universitet, og har fått en bevilgning fra Nordic Cancer Union.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Magnus, Folkehelseinstituttet