Hopp til innhold

Prosjekt

Standardiserte tobakkspakninger/produkter - prosjektbeskrivelse

Publisert

FHI har fått i oppdrag å evaluere innføringen av standardiserte tobakkspakninger.


Sammendrag

FHI har fått i oppdrag å evaluere innføringen av standardiserte tobakkspakninger. Tiltaket ble innført i 2017, med ett års overgangsperiode. Det skal gjennomføres en gjentatt tverrsnittsundersøkelse blant voksne tobakksbrukere før og etter overgangsperioden med sikte på å undersøke hvordan de reagerer på standardiserte tobakkspakninger. Det stilles spørsmål om oppfatninger av egen pakke, helseadvarsler, merketilknytning og om atferd relatert til tiltaket. Det skal også gjøres en gjentatt tverrsnittsundersøkelse blant unge som ikke bruker tobakk, med spørsmål om oppfatninger om tobakkspakninger og om helseadvarsler på pakkene. I begge undersøkelsene ble T1 gjennomført våren 2017, og T2 skal gjøres høsten 2018. I tillegg inngår det tre andre delprosjekter i evalueringen: ett om holdninger til tiltaket, et om forsyningskilder og ett om endringer i røyking og bruk av snus. Prosjektet omfatter også to eksperimentelle undersøkelser. Den ene ser på oppfatninger om sigaretter designet for å være lite appellerende (‘dissuasive sticks’) blant unge og blant voksne. Den andre ser på oppfatninger om standardiserte snuspakninger.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Janne Scheffels, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Torleif Bjordal Halkjelsvik, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Ingeborg Lund, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Karl Erik Lund, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Crawford Moodie, University of Stirling

Om prosjektet