Hopp til innhold

Prosjekt

Søvn og ADHD - prosjektbeskrivelse

Publisert

Målet med prosjektet er å øke vår kunnskap om søvnvansker og ADHD hos barn.


Sammendrag

Målet med prosjektet er å øke vår kunnskap om søvnvansker og ADHD hos barn. Barn med ADHD har mer søvnvansker enn sine jevnaldrende, men det er fremdeles begrenset kunnskap om de etiologiske faktorene og utvikling av søvnvansker over tid. Ved å koble data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa: verdens største fødselskohort) med diagnostiske data på ADHD fra Norsk pasientregister vil vi se på utviklingen av søvnvansker, og kartlegge etiologiske faktorer, inkludert betydning av komorbiditet. Det store antall søsken i MoBa gjør oss i stand til å undersøke påvirkningen av felles genetiske og miljømessige faktorer på sammenhengen mellom søvn og ADHD. Prosjektet vil åpne for unike muligheter til kunnskapsutvikling om i hvilken grad søvnproblemer er en kausal risikofaktor for, eller kun er prodromal indikator for ADHD symptomer. Dette har svært viktige kliniske implikasjoner i forhold til oppfølging og behandling av barn med ADHD.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet