Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sosiale ulikheter, migrasjon og covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sosiale ulikheter, migrasjon og covid-19

Prosjekt

Sosiale ulikheter, migrasjon og covid-19 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vårt hovedformål er å skaffe ny kunnskap som er nyttig for myndighetenes håndtering av pandemien, herunder myndighetenes vurderinger av mulige tiltak og deres konsekvenser.


Sammendrag

Formål Vårt hovedformål er å skaffe ny kunnskap som er nyttig for myndighetenes håndtering av pandemien, herunder myndighetenes vurderinger av mulige tiltak og deres konsekvenser. Et viktig formål med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om hvilke sosioøkonomiske og demografiske grupper som er under- eller overrepresentert med bekreftet covid-19 smitte i Norge, samt hvilke sosio-økonomiske faktorer som kan forklare eventuelle forskjeller. Det er også manglende kunnskap om de indirekte effektene av pandemien på befolkningens helsetilstand, og bruk av helsetjenester varierer mellom ulike sosioøkonomiske grupper, samt mellom innvandrere fra ulike land og befolkningen forøvrig. Prosjektet har også som formål å fremskaffe kunnskap om virkninger av ulike smittevernstiltak på tvers av ulike innvandrergrupper og andre sosioøkonomiske grupper. Metode Vi vil utføre kvantitative analyser av koblede registerdata. Prosjektet inngår i arbeidet med FHIs beredskapsregister Beredt C19, som dekker hele befolkningen på individnivå. Analysene vil ofte være rene opptellinger eller mer deskriptive, men der det vil være opplysende eller viktig for tolkningene, vil vi også gjøre regresjoner. Vi vil også utforske mulighetene for å gjennomføre kvasi-eksperimentelle analyser for å identifisere effekter av ulike tiltak på SARS-CoV-2- smitte, død og indirekte helseutfall. Nytteverdi Sosial ulikhet og covid-19 er viktig for håndteringen av pandemien. Dersom kunnskap om sykdomsbyrde og tiltaksbyrde i ulike sosiale grupper utelates i det som utgjør beslutningsgrunnlaget for håndteringen av covid-19 pandemien i Norge, er det en stor utfordring ikke bare for gruppene det gjelder, men for den helhetlige smittebekjempelsen og sikringen av tilgang til forsvarlige helsetjenester for alle.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anna Aasen Godøy, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kjetil Telle, Folkehelseinstituttet
Anna Godøy, Folkehelseinstituttet
Rannveig Kaldager Hart, Folkehelseinstituttet
Maja Weemes Grøtting, Folkehelseinstituttet
Angela Labberton, Folkehelseinstituttet
Marte Kjøllesdal, Folkehelseinstituttet
Mari Grøsland, Folkehelseinstituttet
Thor Indseth, Folkehelseinstituttet
Caroline Calero Jacobsen, Folkehelseinstituttet

Start

20.10.2020

Slutt

30.06.2023

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet