Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sosial ulikhet i alkoholbruk, røyking og livsstilssykdom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sosial ulikhet i alkoholbruk, røyking og livsstilssykdom

Prosjekt

Sosial ulikhet i alkoholbruk, røyking og livsstilssykdom - prosjektbeskrivelse

Publisert

Prosjektet skal gi ny kunnskap om den relative betydningen av utdanning, inntekt og yrkesstatus for samlet sosial ulikhet i alkoholbruk og røyking.


Sammendrag

Prosjektet skal gi ny kunnskap om (1) den relative betydningen av utdanning, inntekt og yrkesstatus for samlet sosial ulikhet i alkoholbruk og røyking, om (2) ulike sosioøkonomiske grupper har ulik risiko for å utvikle alkoholrelatert sykdom uavhengig av drikkemønster, og om (3) tilbøyeligheten til og/eller helseeffekten av å endre livsstil hvis man er under risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom er forskjellig for ulike sosioøkonomiske grupper. Prosjektet skal benytte seg av data fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) som er koblet til registerdata om sosioøkonomisk status (inntekt, yrke og utdanning). Dataene skal i hovedsak analyseres ved hjelp av regresjonsbaserte dekomponeringsmetoder, hvor den relative betydningen av ulike forklaringsfaktorer kan isoleres. Ulike design vil benyttes i ulike delprosjekter, og dataene vil både analyseres som tverrsnittsdata, prospektive paneldata, og som time-to-event data.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ståle Østhus, Folkehelseinstituttet

Start

01.06.2016

Slutt

30.05.2021

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet