Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Sosial ulikhet i alkoholbruk, røyking og livsstilssykdom - prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal gi ny kunnskap om den relative betydningen av utdanning, inntekt og yrkesstatus for samlet sosial ulikhet i alkoholbruk og røyking.

Sammendrag

Prosjektet skal gi ny kunnskap om (1) den relative betydningen av utdanning, inntekt og yrkesstatus for samlet sosial ulikhet i alkoholbruk og røyking, om (2) ulike sosioøkonomiske grupper har ulik risiko for å utvikle alkoholrelatert sykdom uavhengig av drikkemønster, og om (3) tilbøyeligheten til og/eller helseeffekten av å endre livsstil hvis man er under risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom er forskjellig for ulike sosioøkonomiske grupper. Prosjektet skal benytte seg av data fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) som er koblet til registerdata om sosioøkonomisk status (inntekt, yrke og utdanning). Dataene skal i hovedsak analyseres ved hjelp av regresjonsbaserte dekomponeringsmetoder, hvor den relative betydningen av ulike forklaringsfaktorer kan isoleres. Ulike design vil benyttes i ulike delprosjekter, og dataene vil både analyseres som tverrsnittsdata, prospektive paneldata, og som time-to-event data.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ståle Østhus, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet

  • Start 01.06.2016
  • Slutt 30.05.2021
  • Status Pågående
  • Godkjenninger Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
  • Prosjekteier/prosjektansvarlig Folkehelseinstituttet