Hopp til innhold

Prosjekt

Smertefølsomhet og kronisk smerte hos ungdom - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Kronisk smerte er et betydelig folkehelseproblem og den viktigste årsak til uførhet.


Sammendrag

Bakgrunn: Kronisk smerte er et betydelig folkehelseproblem og den viktigste årsak til uførhet. Forekomsten er høyere, og alvorsgraden er større hos kvinner i ungdomsårene, men ikke før pubertet. Dette gir grunnlag for å mistenke at kjønnshormoner spiller en viktig rolle, noe som er støttet av dyrestudier, men enda ikke bekreftet hos mennesker. Hos voksne er økt smertefølsomhet assosiert med utvikling av kronisk smerte. Dette er i liten grad undersøkt hos barn og unge. Formål: 1) Sammenlikne smertefølsomhet for ungdommer med og uten kronisk smerte*** 2) Undersøke om økt smertefølsomhet gir økt risiko for utvikling av kronisk smerte to år senere*** 3) Undersøke sammenhengen mellom smertefølsomhet og demografiske faktorer, samt fedme, fysisk aktivitet, psykisk helse og søvnproblemer*** 4) Undersøke sammenhengen mellom pubertetsalder og smertefølsomhet*** 5) Undersøke sammenhengen mellom pubertetsalder og kronisk smerte, og om denne sammenhengen kan forklares (medieres) av endret smertefølsomhet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Christopher Sivert Nielsen, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Birgitte Freiesleben de Blasio, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Sinead Holden, Aalborg Universitet
Arnoldo Frigessi Di Rattalma, Avdeling for biostatistikk, Universitetet i Oslo
Emmanuel Bäckryd, Sverige
Torsten Gordh, Uppsala universitet
Raul Primiceiro, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, UiT Norges arktiske universitet
Bente Evy Halvorsen, Institutt for indremedisinsk forskning, Universitetet i Oslo
Ellina Iordanova Schistad, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus HF
See Tham, University of Washington
Bo Lars Engdahl, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Solveig Engebretsen, Avdeling for biostatistikk, Universitetet i Oslo
Tonya Palermo, University of Washington
Audun Stubhaug, Avdeling for anestesiologi, Oslo universitetssykehus HF
Olöf Anna Steingrimsdottir, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Anne-Sofie Furberg, Kroniske sykdommers epidemiologi, forskningsgruppe, UiT Norges arktiske universitet

Om prosjektet