Hopp til innhold

Prosjekt

Sirkulerende mikro RNA som biomarkører for barneastma - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vår forskning søker å kartlegge i hvilken grad maternell eksponering for pandemisk influensa leder til økt risiko for utvikling barneastma.


Sammendrag

Hovedmålene forstudien er å 1)utvikle biomarkører for prognose og diagnose av astma i førskolebarn og 2) analysere utvikling av cellulær immunhukommelse i barn etter prenatal eksponering for pandemisk influensavirus. Mesteparten av vår forståelse for utviklingen av immunologisk hukommelse kommer fra studier fra unge- eller middelaldrende voksne, mens dannelsen av hukommelse starter i løpet av de første to tiår av livet og har avgjørende betydning for enkeltindividet. Det finns per i dag ingen rapporterte serum/plasma biomarkører for astma. Vi ønsker å kartlegge sirkulerende miRNA potensiale som en slik biomarkør. Vår forskning søker å kartlegge i hvilken grad maternell eksponering for pandemisk influensa leder til økt risiko for utvikling barneastma.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Siri Mjaaland, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Siri Mjaaland, Avdeling for infeksjonsimmunologi, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet