Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Selvreguleringsstrategier - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Prosjektet vil fokusere på motiver knyttet til egenverdien av selvregulering, et tema som hittil er lite utforsket.


 • Start

  01.01.2013

 • Slutt

  31.12.2020

 • Status

  Pågående

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Torleif Bjordal Halkjelsvik

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Mye av forskningen innen selvregulering beskriver konsekvenser av selvregulering og situasjoner der selvregulering feiler, men det er mindre forskning på teknikker folk bruker i hverdagen og hvilke teknikker som fungerer best.

Vi vil se på denne tematikken i et rusmiddelperspektiv, med hovedvekt på egenregulering av alkoholkonsum. Det er trolig flere strategier som er mer typiske for rusmidler, men vi forventer også å finne de mer generelle strategiene som tidligere er dokumentert i forskningslitteraturen. Gjennom studier av tidligere litteratur og empiriske undersøkelser ønsker vi å undersøke hvilke teknikker folk kan bruke for å regulere forbruket av alkohol og andre rusmidler, når de ulike teknikkene er mest hensiktsmessige, og hvilke teknikker folk ser på som effektive. Prosjektet utforsker også andre sider ved selvregulering som er relevant for å kunne forstå hvordan man kan bruke strategier for å regulere eget rusmiddelbruk. Dette inkluderer forskning på forholdet mellom rusbruk og diskontering av fremtidige konsekvenser og studier av ulike motiver for selv-regulering.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Torleif Bjordal Halkjelsvik, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jostein Rise, Folkehelseinstituttet