Hopp til innhold

Prosjekt

Sammenhenger mellom ulike foreldrepraksiser og barns trivsel: en kartleggingsoversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Bufdir ønsker oversikt over forskning som har sett på sammenhenger mellom ulike måter å utøve foreldrerollen på og barns trivsel.


Sammendrag

Hvordan foreldre er foreldre kan påvirke barns trivsel. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal gi råd til foreldre og bidra til godt foreldreskap i alle typer familier. Bufdir ønsker oversikt over forskning som har sett på sammenhenger mellom ulike måter å utøve foreldrerollen på og barns trivsel.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Nora Blaasvær, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Heather Melanie R Ames, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Nikita Baiju, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, UiT Norges arktiske universitet

Om prosjektet