Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Sammenhenger mellom personlighet og rus blant norske tvillinger. En oppfølgingsstudie - prosjektbeskrivelse

Publisert


Formålet med prosjektet er å undersøke sammenhenger mellom personlighet og rus gjennom en longitudinell, populasjonsbasert studie. Prosjektet innebærer kobling av spørreskjema og registerdata.


Har du funnet en feil?

Sammendrag

Formålet med prosjektet er å undersøke sammenhenger mellom personlighet og rus gjennom en longitudinell, populasjonsbasert studie. Prosjektet innebærer kobling av spørreskjema og registerdata. Spesifikt vil vi se på fenotypisk sammenheng mellom personlighetsforstyrrelser og i) bruken av legale/illegale stoffer ii)utvikling av ruslidelser hos de som initierer bruk. Vi vil også estimere genetiske og miljømessige faktorer i sammenhengen mellom personlighet/personlighetssforstyrrelser og i) initiering av individuele rusmidler ii)progresjon fra bruk til lidelser. Kausale sammenhenger mellom personlighet og legal/illegal rus med ko-tvilling som kontroll, se på sykefravær som variabel for fenotypisk sammenheng mellom legal/illegal rus, om genetikk/miljø bidrar ut fra FD-Trygd, bestemme i hvilken grad observert uførhet gjelder primært genetiske og miljømessige risikofaktorer knyttet til rusmiddelbruk/lidelser versus underliggende personlighet og personlighetsforstyrrelse.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Fartein Ask Torvik, Folkehelseinstituttet
Line C. Gjerde, Folkehelseinstituttet
Eivind Ystrøm, Folkehelseinstituttet
Nikolai Olavi Czajkowski, Folkehelseinstituttet
Ted Reichborn-Kjennerud, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Gun Peggy S. Knudsen, Folkehelseinstituttet
Tom Henrik Rosenström, Folkehelseinstituttet