Hopp til innhold

Prosjekt

Sammenhenger mellom angst, depresjon og kronisk smerte: En tvillingstudie - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Kronisk smerte rammer 30% av den voksne befolkningen og er viktigste årsak til sykefravær og uførhet.


Sammendrag

Kronisk smerte rammer 30% av den voksne befolkningen og er viktigste årsak til sykefravær og uførhet. Kroniske smerter er sterkt forbundet med angst, depresjon, fatigue (tretthet) og personlighetstrekket nevrotisisme. Årsakssammenhengen mellom kronisk smerte og psykisk helse er imidlertid omdiskutert. Tvillingstudier tyder på at årsakssammenhengen skyldes overlappende genetisk risiko fremfor direkte kausalitet mellom psykisk helse og smerte. Denne hypotesen vil bli testet i vår studie med et co-twin control design som tar høyde for genetiske faktorer og felles miljøfaktorer. Hypotesetesting krever imidlertid store datasett. Dermed har vi søkt om og fått innvilget tilgang til data fra det Svenske Tvillingregisteret (ca. 36000 tvillinger) og TwinsUK (ca. 12000 tvillinger) som vil bli analysert sammen med data fra den Norske tvillingregisteret (ca. 2000 tvillinger). Resultater av den studien vil ha viktige implikasjoner for behandling av smerte, depresjon, angst og kronisk tretthet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Olöf Anna Steingrimsdottir, Folkehelseinstituttet
Olav Vassend, Universitetet i Oslo
Espen Røysamb, Universitetet i Oslo
Nancy Pedersen, Karolinska Institutet
Nikolai O. Czajkowski, Universitetet i Oslo

Om prosjektet