Hopp til innhold

Prosjekt

Sammenhengen mellom mors og barns kroppsmasseindeks - prosjektbeskrivelse

Publisert

Bakgrunnen for prosjektet er å forstå hva som ligger bak assosiasjonen mellom mors BMI og barnets BMI.


Sammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er å forstå hva som ligger bak assosiasjonen mellom mors BMI og barnets BMI. Den positive assosiasjonen kan tenkes å skyldes miljøfaktorer som henger sammen med hennes BMI eller det kan tenkes å skyldes biologisk arv, altså at halvparten av barnets gener kommer fra mor, og at genene har betydning for BMI. Bedre kunnskap om dette har betydning for hvilken betydning man kan tillegge det å redusere BMI hos kvinner før svangerskap.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Magnus, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Øyvind Helgeland, Avdeling for genetikk og bioinformatikk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet