Hopp til innhold

Prosjekt

Rusmidler i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert

Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og vanedannende legemidler. Ulike former for data og informasjon om rusmidler og tobakk skal oppdateres og sammenstilles.


Sammendrag

Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og vanedannende legemidler. Ulike former for data og informasjon om rusmidler og tobakk skal oppdateres og sammenstilles. Det statistiske materialet som inngår, er offentlige data innhentet fra kilder som Statistisk sentralbyrå, Kripos, Toll- og avgiftsdirektoratet, Norsk pasientregister, Helsedirektoratet, Oslo kommune (Velferdsetaten), Universitetet i Oslo (SERAF) og FHI. De fleste tabellene som presenteres i Rusmidler i Norge er samordnet med instituttets nettbaserte statistikkdatabase, RusStat.

Nytt i 2018 er at innholdet omarbeides til web formatet og gjøres godt tilgjengelig for eksterne søk. Publikasjonen deles i tre med hver sin redaktør. Dette blir første trinn i arbeidet. Deretter vil teksten bli løpende oppdatert og suppler gjennom året, også med relevant tekst fra andre avdelinger - for eksempel om vanedannende legemidler og helsekonsekvenser av rusmiddelbruk.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ellen Johanna Amundsen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Marianne Lund, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Elin Kristin Bye, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Karl Erik Lund, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Kristin Buvik, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Thomas Anton Sandøy, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet