Hopp til innhold

Prosjekt

Rusmiddelbruk i utelivet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Formålet med studien er å undersøke bruk av rusmidler i utelivet og på festivaler med hjelp av salivaprøver, alkometer, spørreskjema og dybdeintervju.


Sammendrag

Formålet med studien er å undersøke bruk av rusmidler i utelivet og på festivaler med hjelp av salivaprøver, alkometer, spørreskjema og dybdeintervju. Hovedformålet er å undersøke forekomsten av rusmiddelbruk knyttet til illegale stoffer og alkohol. I tillegg til prevalensbeskrivelser blir det gjennomført multivariate analyser knyttet til sammenhengen mellom demografi, alkoholkonsum og konsum av illegale rusmidler. Datainnsamling har foregått i 3 etapper: 1) 1085 personer rekruttert utenfor 12 utesteder i Oslo sentrum i 2014; 2) nn personer rekruttert ved 6 festivaler i Norge i 2016; 3) 1984 personer rekruttert i Oslo og i 6 byer på Østlandet i 2017. I 2014 ble det i tillegg rekruttert 35 personer til dybdeintervju og en avhandling basert på disse er under arbeid.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Line Bretteville-Jensen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Willy Pedersen, Universitetet i Oslo
Marit Edland-Gryt, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Jasmina Burdzovic, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet