Hopp til innhold

Prosjekt

Rusmiddelbruk blant festivaldeltakere i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette er en tverrsnittsundersøkelse (n=1200) fra ulike festivaler i Norge 2016/2017.


Sammendrag

Det er behov for mer kunnskap om rekreasjonsbruk av narkotika for å kunne sette inn eventuelle forebyggende tiltak. Denne studien er et supplement til en undersøkelse som ble gjennomført i utelivet i Oslo i 2014 og formålet er 1) å undersøke bruk av narkotiske stoffer blant festivaldeltakere i Norge, 2) å undersøke samtidig narkotikabruk gjennom biologiske markører (alkometer og spyttprøve), 3) å undersøke samvariasjon mellom alkoholinntak og bruk av narkotika, og 4) å identifisere mulige risikofaktorer og høyrisikopopulasjoner blant festivaldeltakerne. Dette er en tverrsnittsundersøkelse (n=1200) fra ulike festivaler i Norge 2016/2017. Respondenter vil bli spurt om å fylle ut et anonymt spørreskjema, ta en spyttprøve og blåse i et alkometer. Spyttprøvene vil bli lagret adskilt fra spørreskjemaene i en låst fryser på Folkehelseinstituttet, og vil bli destruert så snart de er analysert, senest to måneder etter prøvetaking. Prosjektet avsluttes 31.12.2017.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Linn Gjersing, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anne Line Bretteville-Jensen, Folkehelseinstituttet
Hallvard Gjerde, Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus HF
Ellen Johanna Amundsen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet


Tilknyttede prosjekter