Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014. Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Vi vil beskrive røyking i svangerskapet over tid og diskutere disse trendene i lys av endringer både i datakvalitet og i sosiodemografiske forhold i samfunnet.


 • Start

  01.06.2015

 • Slutt

  01.06.2020

 • Status

  Pågående

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Liv Grøtvedt

 • Prosjektdeltakere ved FHI

  Christian Madsen

  Jørgen Rajan Meisfjord

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Andelen kvinner som røyker i Norge har vært nedadgående siden slutten av 1990-tallet. Andelen gravide kvinner som røyker har også gått ned siden 1999, da man begynte å innhente data om røyking i svangerskapet til Medisinsk fødselsregister (MFR). Kvinnene som blir spurt om røykevaner på fødeinstitusjonen kan nekte å gi slike opplysninger. Andelen med røykeopplysninger har vist seg å variere med geografisk region og med demografiske og sosiale forhold. Slike forhold påvirker også trender over tid for røyking i svangerskapet. I en tverrsnittsstudie undersøkes om datakvaliteten har endret seg over tid og hvordan dette i tilfelle har påvirket trendene for røyking i svangerskapet regionalt og nasjonalt. Vi vil beskrive røyking i svangerskapet over tid og diskutere disse trendene i lys av endringer både i datakvalitet og i sosiodemografiske forhold i samfunnet. MFR dekker alle fødsler i Norge og inneholder informasjon om geografiske og demografiske forhold. Utdanningsnivå vil bli koplet til.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Liv Grøtvedt, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Liv Grøtvedt, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Christian Madsen, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Liv Grimstvedt Kvalvik, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Jørgen Rajan Meisfjord, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Grace Margrethe Egeland, Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling, Folkehelseinstituttet
Liv Grøtvedt, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet