Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014. Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014. Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender

Prosjekt

Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014. Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi vil beskrive røyking i svangerskapet over tid og diskutere disse trendene i lys av endringer både i datakvalitet og i sosiodemografiske forhold i samfunnet.


Sammendrag

Andelen kvinner som røyker i Norge har vært nedadgående siden slutten av 1990-tallet. Andelen gravide kvinner som røyker har også gått ned siden 1999, da man begynte å innhente data om røyking i svangerskapet til Medisinsk fødselsregister (MFR). Kvinnene som blir spurt om røykevaner på fødeinstitusjonen kan nekte å gi slike opplysninger. Andelen med røykeopplysninger har vist seg å variere med geografisk region og med demografiske og sosiale forhold. Slike forhold påvirker også trender over tid for røyking i svangerskapet. I en tverrsnittsstudie undersøkes om datakvaliteten har endret seg over tid og hvordan dette i tilfelle har påvirket trendene for røyking i svangerskapet regionalt og nasjonalt. Vi vil beskrive røyking i svangerskapet over tid og diskutere disse trendene i lys av endringer både i datakvalitet og i sosiodemografiske forhold i samfunnet. MFR dekker alle fødsler i Norge og inneholder informasjon om geografiske og demografiske forhold. Utdanningsnivå vil bli koplet til.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Liv Grøtvedt, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Liv Grøtvedt, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Christian Madsen, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Liv Grimstvedt Kvalvik, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Jørgen Rajan Meisfjord, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Grace Margrethe Egeland, Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling, Folkehelseinstituttet
Liv Grøtvedt, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet

Start

01.06.2015

Slutt

01.06.2020

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere ved FHI

Christian Madsen

Jørgen Rajan Meisfjord