Hopp til innhold

Prosjekt

Risikofaktorer og hjerte- og karsykdommer- et CVDNOR-prosjekt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet skal studere sammenhengen mellom risikofaktorer og insidens av ulike hjerte- og karsykdommer og studere ulikheter i helse.


Sammendrag

Formålet med prosjektet er klart innenfor formålet med CVDNOR. Spesielt vil forskergruppen studere sammenhengen mellom risikofaktorer og insidens av ulike hjerte- og karsykdommer, herunder utvikle et risikodiagram for hjerte- og karsykdommer og studere ulikheter i helse. Basert på norske data er det utviklet et risikodiagram (NORRISK) som angir 10-års risiko for å dø av hjerte- og karsykdom. Hvor stor risiko er det for et akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag i løpet av de neste 10 år? I tillegg vil prosjektgruppen belyse sosial ulikhet og en del uavklarte spørsmål om risikofaktorer og hjerte- og karsykdom.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Randi Marie Selmer, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet