Hopp til innhold

Prosjekt

Risikofaktorer for tuberkulose og målretting av forebyggende behandling - en registerbasert prospektiv kohortstudie - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med studien er å kartlegge forekomsten av risikofaktorer blant personer som er screenet eller meldt til Tuberkuloseregisteret, og vurdere betydningen av disse risikofaktorene.


Sammendrag

Målrettet screening og forebyggende behandling av latent tuberkulose er anbefalt både globalt og nasjonalt og er viktig for å redusere forekomsten av tuberkulose. Latent tuberkulose er vanlig og risikoen for å bli syk etter smitte varierer mye mellom mennesker. For å unngå å behandle et stort antall personer for å forebygge ett tilfelle med tuberkulose, og unngå bivirkninger, anbefales forebyggende behandling i dag i første rekke til personer med særlig høy risiko for å bli syk. Bruk av forebyggende behandling øker i Norge. Vi mangler imidlertid kunnskap om forekomsten av risikofaktorer blant dem som testes, om bruk av forebyggende behandling er tilstrekkelig målrettet mot grupper med høyest risiko, og i hvor stor grad risikofaktorene påvirker insidensen av tuberkulose. Formålet med studien er å kartlegge forekomsten av risikofaktorer blant personer som er screenet eller som er meldt til Tuberkuloseregisteret, og vurdere betydningen av disse risikofaktorene i en norsk kontekst.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Brita Askeland Winje, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Einar Heldal, Folkehelseinstituttet
Anne Torunn Mengshoel, Folkehelseinstituttet
Fredrik Oftung, Folkehelseinstituttet
Trude Margrete Arnesen, Folkehelseinstituttet
Richard Aubrey White, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet