Hopp til innhold

Prosjekt

Risikofaktorer for sykdom, svangerskapsutfall og årsaksspesifikk dødelighet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet er å studere sammenhengen mellom ulike risikofaktorer registrert i helseundersøkelsene 1972-2003, sosioøkonomiske forskjeller fra offisiell statistikk og senere sykdom og dødelighet av ulike årsaker.


Sammendrag

Formålet er å studere sammenhengen mellom ulike risikofaktorer registrert i helseundersøkelsene 1972-2003, sosioøkonomiske forskjeller fra offisiell statistikk og senere sykdom og dødelighet av ulike årsaker. Vi vil studere årsakene til de store folkehelsesykdommene , herunder betydningen av røyking, hormoner, kosthold, fysisk aktivitet, høyde og vekt, diabetes, snus osv, sett i relasjon til sosioøkonomiske forhold og helsetjenestetilbud». I opprinnelig prosjektbeskrivelse er det listet opp en rekke problemstillinger som vi ønsker å svare på.

Flg problemstillinger er fortsatt under arbeid:   

 Røyking, kaffekonsum, fysisk aktivitet, høyde, kroppsmasseindeks og kreft og årsakspesifikk dødelighet. Et nytt underprosjekt er opprettet: «Sammenhengen mellom fysisk aktivitet i arbeid og fritid og dødelighet og kreft.»

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Randi Marie Selmer, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Inger Ariansen, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Sidsel Graff-Iversen, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Bjørn Heine Strand, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Haakon E Meyer, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Per Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Anders Engeland, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Vidar Hjellvik, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Aage Tverdal, Folkehelseinstituttet
Knut Eirik Dalene, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole

Om prosjektet