Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Risikofaktorer for nysmitte blant tuberkulosepasienter i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Risikofaktorer for nysmitte blant tuberkulosepasienter i Norge

Prosjekt

Risikofaktorer for nysmitte blant tuberkulosepasienter i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Studien vil søke å identifisere risikofaktorer for å være del av en stammeklynge og som representerer nysmitte hos TB pasienter i Norge.


Sammendrag

Studien vil søke å identifisere risikofaktorer for å være del av en stammeklynge og som representerer nysmitte hos TB pasienter i Norge. Studier av risikofaktorer fra andre land har vist at noen risikofaktorer er like mellom land, mens andre er land-spesifikke. Spesifikt vil vi i denne studien undersøke hvilke risikofaktorer som kan identifiseres for klynge-tilhørighet, definert ved analysemetodene MIRU-VNTR og helgenomsekvensering i Norge. Dette vil gi data som kan veilede planlegging og implementering av målrettede tiltak for forebygging og kontroll av TB i Norge, særlig i de deler av befolkningen hvor størst frekvens av nysmitte pågår. Studien vil gi en oversikt over smittespredning og klynger (”genetisk nært slektskap”) av Mtb-stammer i Norge, påvise trender og dominerende kloner, og estimere smitterisiko og virulens av genotyper som forårsaker disse klyngene.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Gunnstein Norheim, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Brita Askeland Winje, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Einar Heldal, Avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte, Folkehelseinstituttet
Anne Torunn Mengshoel, Avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte, Folkehelseinstituttet
Gunnstein Norheim, Avdeling for molekylærbiologi, Folkehelseinstituttet
Rikard Rykkvin, Avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte, Folkehelseinstituttet
Janne Oseberg Rønning, Avdeling for bakteriologi, Folkehelseinstituttet
Vegard Eldholm, Avdeling for molekylærbiologi, Folkehelseinstituttet
Trude Margrete Arnesen, Avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte, Folkehelseinstituttet

Start

01.12.2015

Slutt

31.12.2018

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet