Hopp til innhold

Prosjekt

Registrert og uregistrert forbruk av alkohol og tobakk - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Målet med prosjektet er å få en bedre oversikt over det totale forbruket av alkohol og tobakk i Norge, og å følge utviklingen over tid.


Sammendrag

For alkohol er den avgiftsbelagte omsetningen summen av salg i dagligvarebutikker, Vinmonopolet og skjenking. Den uregistrerte omsetningen består hovedsakelig av avgiftsfritt salg på lufthavner og om bord på ferger til Norge, grensehandel i Sverige og innførsel fra andre land.

Omsetnings- og forbruksstatistikk fra mange ulike datakilder samles og kvalitetssikres. Det avgiftsbelagte salget beregnes ved hjelp av avgiftsrapporter fra Skatteetaten. I tillegg kommer rapporter fra Vinmonopolet, bryggerinæringen og Vin- og brennevinsforening. Det uregistrerte salget beregnes hovedsakelig ved hjelp av omsetningsrapporter fra taxfree-utsalgene ved lufthavnene, Avinor sentralt, og spørreundersøkelser. De 16 lufthavnene som har taxfree-utsalg er lovpålagt å levere omsetningsrapporter til FHI. Den årlige SSB undersøkelser om rusmiddelbruk benyttes også i dette arbeidet, samt ulike reisevaner- og passasjerstatistikker.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Daniel Bergsvik, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Marianne Lund, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Geir Scott Brunborg, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet