Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Psykiske lidelser blant minoritetskvinner: risikofaktorer og konsekvenser i et livsløpsperspektiv»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Psykiske lidelser blant minoritetskvinner: risikofaktorer og konsekvenser i et livsløpsperspektiv

Prosjekt

Psykiske lidelser blant minoritetskvinner: risikofaktorer og konsekvenser i et livsløpsperspektiv - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med prosjektet er å se på bruk av psykiske helsetjenester blant minoritetskvinner over tid, og å identifisere årsaker til og konsekvenser av psykiske lidelser gjennom livsløpet.


Sammendrag

Minoritetskvinner rapporterer oftere om psykiske plager enn både majoritetskvinner og minoritetsmenn. Til tross for dette er de underrepresentert i psykisk helsetjenester. De fleste norske studier er begrenset til å sammenligne grupper på ett tidspunkt, mens psykiske lidelser kan oppstå gjennom livsløpet. Ofte er en psykisk lidelse utfallet av en opphopning av flere faktorer. For å få en bedre forståelse av hvorfor noen får psykisk lidelser bør vi ser på risikofaktorer over en lengre tidsperiode.  I tillegg vet vi lite om livskonsekvensene av psykiske lidelser blant minoritetskvinner.

Formålet med prosjektet er å se på bruk av psykiske helsetjenester blant minoritetskvinner over tid, og å identifisere årsaker til og konsekvenser av psykiske lidelser gjennom livsløpet. Med minoritetskvinner mener vi innvandrerkvinner og deres kvinnelige etterkommere. Studien vil se på hvordan faktorer slik som fattigdom, arbeidsledighet og endringer i sivilstatus påvirker psykiske helse (estimerte ved bruk av psykiske helsetjenester) over tid, og hvordan psykiske lidelser påvirker senere livsutfall slik som endringer i sivilstatus, sysselsetting og inntekt.

 Ved å benytte data fra flere nasjonale registrere kan vi få mer kunnskap om minoritetskvinners helsebehov. Dette vil kunne bidra til bedre planlegging av helsetjenester, noe som er viktig sett på bakgrunn av en stadig økende minoritetsbefolkningen. I prosjektet vil vi også kunne identifisere risiko- og beskyttelsesfaktorer for psykiske lidelser i livsløpet blant minoritetskvinner, som igjen kan bidra til bedre forebyggingsstrategier. Til slutt vil funnene kunne gi en indikasjon på hvilke grupper av minoritetskvinner som vil trenge bedre støtte for å få høyere utdanning eller å bli i jobb etter å ha opplevd en psykisk lidelse. 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Melanie Lindsay Straiton, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kamila Angelika Hynek, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Liefbroer Aart, Rijksuniversiteit Groningen
Hollander Anna-Clara, Karolinska Institutet
Karina Corbett, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Dawit Shawel Abebe, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet - storbyuniversitetet
Lars Johan Hauge, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet

Start

01.10.2018

Slutt

29.02.2024

Status

Pågående

Finansiering

NFR

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Melanie Lindsay Straiton

Prosjektdeltakere ved FHI

Lars Johan Hauge