Hopp til innhold

Prosjekt

Psykisk helse og dødelighet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med dette prosjektet er å studere betydningen av ulike mål på mental helse mot senere risiko for mortalitet.


Sammendrag

Depresjon har vært knyttet til økt risiko for dødelighet, men styrken på denne linken, samt spørsmål om residualkonfundering er fortsatt uklart. Det er også usikkerhet knyttet til om angst representerer en tilsvarende økt mortalitetsrisiko, da tidligere studier har vist både en positiv og negativ sammenheng med senere død. I forhold til andre aspekter ved mental helse har noen få studier knyttet mangel på positiv affekt til både økt sykelighet og dødelighet, men det er fortsatt mange uvissheter knyttet til en slik mulig sammenheng. Formålet med dette prosjektet er å studere betydningen av ulike mål på mental helse (f.eks. symptomer på depresjon, angst, helseeangst, positiv/negativ affekt) målt i Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) i 1997-1999 mot senere risiko for mortalitet registrert ut 2012 i Dødsårsaksregisteret. Det er planlagt 3-4 artikler hvor fokus er mental helse sett opp mot total årsaks-spesifikk dødelighet 14 år senere.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet