Hopp til innhold

Prosjekt

Psykisk helse og astma - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi ønsker å analysere sammenhengen mellom mors angst/depresjon under svangerskapet og barnets risiko for astma, og barnets astma og senere risiko for ADHD.


Sammendrag

Vi ønsker å analysere sammenhengen mellom (1) mors angst/depresjon under svangerskapet og barnets risiko for astma og (2) barnets astma og senere risiko for ADHD. Problemstillingene skal belyses ut i fra to eksisterende datasett, inkludert en register kobling med informasjon fra Reseptregisteret, Pasientregisteret, Medisinsk fødselsregister og informasjon fra SSB («Norwegian Influenza Registry Study», REK 2010/1556b, Datatilsynet 13/00965-5/CGN), i tillegg til Den norske mor og barn undersøkelsen koblet til Medisinsk fødselsregister og Reseptregisteret («Causal pathways for asthma», Datatilsynet 01/4325-69/HTL og 08/00854-2/IUR, REK 2011/2313b). Denne søknaden gjelder derfor gjenbruk av eksisterende datasett for nye formål. Delen som gjør bruk av registerkoblingen vil ha en kohort design og inkludere alle barn født i Norge fra 2004. Den norske mor og barn undersøkelsen er en kohort studie av ca 114,500 barn født mellom 1999 og 2009.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Wenche Nystad, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet