Hopp til innhold

Prosjekt

Psykisk helse hos adopterte barn og unge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Målsettingene til prosjektet er å beskrive utbredelsen av psykiske helseproblem hos adopterte barn og unge og hvordan slike problem utvikler seg over tid.


Sammendrag

Adopsjon kan sees på som en intervensjon for barn med en vanskelig start i livet med målsetting om å bedre deres muligheter for en positiv utvikling. Tidligere forskning viser at det å være adoptert er assosiert med vansker på en rekke områder, men mye av forskningen er motstridende og av mangelfull kvalitet. Vi ønsker derfor å koble informasjon om psykisk helse og skolekarakterer fra undersøkelsen ung@hordaland til det sentrale adopsjonsregisteret. Målsettingene til prosjektet er å beskrive utbredelsen av psykiske helseproblem hos adopterte barn og unge og hvordan slike problem utvikler seg over tid. I tillegg vil adoptertes skoleprestasjoner beskrives ved bruk av karakterer og skolefravær, og det vil undersøkes om det finnes en sammenheng mellom barnas skoleprestasjoner og psykiske helse over tid. Koblingen til adopsjonsregisteret gir en unik mulighet til å korrekt identifisere de adopterte som har deltatt i undersøkelsen, noe som har vært en sentral utfordring i adopsjonsforskning.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Børge Sivertsen, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet