Hopp til innhold

Prosjekt

Prosjektplan: Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge dyp venetrombose (DVT) hos immobile pasienter med akutt hjerneslag - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

En fullstendig metodevurdering om intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) for å forebygge dyp venetrombose (DVT) hos immobile pasienter med akutt hjerneslag.


Sammendrag

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag av Bestillerforum regionale helseforetak (RHF) i Nye metoder å utarbeide en fullstendig metodevurdering om effekt og sikkerhet samt en helseøkonomisk evaluering av intermitterende pneumatisk kompresjon sammenliknet med annen behandling for å forebygge dyp venetrombose hos immobile pasienter med akutt hjerneslag. På grunn av begrensede ressurser vil den helseøkonomiske evalueringen sannsynligvis først påbegynnes høsten 2020.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Liv Giske, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Gitta Rohweder, St. Olavs Hospital HF
Ellen Elisabeth Brodin, Akershus universitetssykehus HF
Hege Ihle-Hansen, Hjernesignaler, Universitetet i Oslo
Elisabet Vivianne Hafstad, Folkehelseinstituttet
Ida Kristin Ørjasæter Elvsaas, Folkehelseinstituttet
Alexander Tingulstad, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet