Hopp til innhold

Prosjekt

Prosjektplan for kartleggingsoversikt over omsorgstjenesteforskningen i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet skal kartlegge omsorgstjenesteforskningen i Norge, dvs hva det forskes på, hvor det er kunnskapshull, samt kvaliteten på forskningen.


Sammendrag

Folkehelseinstituttet skal lage et kunnskapsnotat om omsorgstjenesteforskningen i Norge de siste sju årene (2012-2019), med støtte fra Norges forskningsråd. Vi skal kartlegge hva det forskes på, sentrale forskningsresultater og konsekvenser for tjenestene. Videre vil vi undersøke om det er avdekket viktige kunnskapshull, hva som er likt og ulikt og hvor våre spesielle styrker og utfordringer ligger sett i en nordisk/internasjonal kontekst.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Signe Agnes Flottorp, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Geir Smedslund, Folkehelseinstituttet
Ingrid Harboe, Folkehelseinstituttet
Helene Sandberg, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet