Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Prosjektplan for intrakoronar litotripsi for behandling av koronararteriesykdom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Prosjektplan for intrakoronar litotripsi for behandling av koronararteriesykdom

Prosjekt

Prosjektplan for intrakoronar litotripsi for behandling av koronararteriesykdom - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

En metodevurdering om effekt og sikkerhet ved behandling av koronararteriesykdom med intrakoronar litotripsi hos voksne pasienter som ellers ville blitt behandlet med standard konvensjonell koronarbehandling.


Sammendrag

Bestillerforum regionale helseforetak (RHF) i Nye metoder har bedt Folkehelseinstituttet om å utarbeide en metodevurdering om intrakoronar litotripsi til behandling av pasienter med koronararteriesykdom. Metodevurderingen vil omhandle effekt og sikkerhet knyttet til metoden.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jan Peter William Himmels, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Reidar Bjørnerheim, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF
Rune Wiseth, St. Olavs Hospital HF
Gyri Hval, Folkehelseinstituttet
Eva Marie-Louise Denison, Folkehelseinstituttet

Start

13.02.2020

Slutt

12.07.2020

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere ved FHI

Gyri Hval