Hopp til innhold

Prosjekt

Prosjektplan for intrakoronar litotripsi for behandling av koronararteriesykdom - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

En metodevurdering om effekt og sikkerhet ved behandling av koronararteriesykdom med intrakoronar litotripsi hos voksne pasienter som ellers ville blitt behandlet med standard konvensjonell koronarbehandling.


Sammendrag

Bestillerforum regionale helseforetak (RHF) i Nye metoder har bedt Folkehelseinstituttet om å utarbeide en metodevurdering om intrakoronar litotripsi til behandling av pasienter med koronararteriesykdom. Metodevurderingen vil omhandle effekt og sikkerhet knyttet til metoden.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jan Peter William Himmels, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Reidar Bjørnerheim, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF
Rune Wiseth, St. Olavs Hospital HF
Gyri Hval, Folkehelseinstituttet
Eva Marie-Louise Denison, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet