Hopp til innhold

Prosjekt

Pneumokokker blant barn i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

For å få større kunnskap om den langsiktige effekten av PKV13 vaksine, undersøker vi pneumokokkbærerskap blant barn i barnehager.


Sammendrag

Pneumokokker er en luftveisbakterie som er årsak til sykdom av ulik alvorlighetsgrad. Bakterien bæres av friske barn uten å gi sykdom, og dette utgjør det viktigste smittereservoaret. En syv-valent vaksine mot pneumokokker (PKV7) ble introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006, og ble erstattet med en 13-valent vaksine i 2011. Begge vaksinene har hatt stor påvirkning på bærerskap av pneumokokker blant barn og på sykdom i alle aldersgrupper. For å få større kunnskap om den langsiktige effekten av bruk av PKV13 på bæring av pneumokokker, ønsker vi å undersøke pneumokokkbærerskap blant barn i barnehager. Pneumokokker, og andre luftveisbakterier og -virus, vil påvises og karakteriseres i prøve tatt fra nasofarynks. Studien inngår som en del av Folkehelseinstituttets overvåking og oppfølging av vaksinasjonsprogrammet mot invasiv pneumokokksykdom. Tilsvarende undersøkelser fra 2006, 2008 og 2013 vil brukes som sammenligningsgrunnlag for å vurdere langtidseffekten av vaksinene.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anneke Steens, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Didrik Frimann Vestrheim, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Dominique A Caugant, Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Martin Steinbakk, Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging, Folkehelseinstituttet
Ingeborg Aase S. Aaberge, Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Astrid Louise Løvlie, Folkehelseinstituttet
Lotta Linnea Siira, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet