Hopp til innhold

Prosjekt

Pneumokokk serotypedistribusjon blant risikogrupper - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I denne registerstudien vil vi kartlegge forandringer i systemisk pneumokokksykdom epidemiologi blant ulike risikogrupper over tid.


Sammendrag

Pneumokokkbakterien kan forårsake systemisk pneumokokksykdom (IPD). Barn, eldre og personer med underliggende sykdommer høyest risiko for pneumokokksykdom. Etter introduksjon av pneumokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006, er forekomsten av IPD blant barn betydelig redusert. Flokkeffekten har gitt redusert forekomst også blant voksne og eldre. De er uklart om endringene som observeres etter innføring av barnevaksinasjon kan påvirke grupper med og uten underliggende sykdommer på ulik måte, og om flokkeffekt, serotypeerstatning og betydning for sykdomsbyrde er ulik i grupper med og uten underliggende sykdom. I denne registerstudien vil vi kartlegge forandreringer i IPD epidemiologien (fra MSIS) blant ulike risikogrupper over tid. Vi vil bruke data fra Norsk pasientregister og Reseptregisteret for å definere risikotilstander og folkeregister for denominator. Resultater fra studien vil være av stor nytte for anbefale bruk av pneumokokkvaksine til risikogrupper.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anneke Steens, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Arne Broch Brantsæter, Oslo universitetssykehus HF
Ingvild Odsbu, Karolinska Institutet
Didrik Frimann Vestrheim, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Lilian Leistad, Norsk Pasientregister
Richard Aubrey White, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Anneke Steens, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet