Hopp til innhold

Prosjekt

Perfluoralkylstoffer (PFASs) konsentrasjoner i blod og menstruasjonsegenskaper i kvinner - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hovedmålet for dette prosjektet er derfor å undersøke forholdet mellom PFAS eksponering og menstruasjonsegenskaper i kvinner.


Sammendrag

Perfluoralkylstoffer (PFASs) er syntetiske stoffer som brukes i industri- og forbrukerprodukter. Flere studier har vist at store deler av befolkningen eksponeres for disse svært persistente stoffene, som kan føre til uønskede helseeffekter. I tillegg til eksponering, er eliminering fra kroppen er en viktig faktor for PFAS konsentrasjoner i blod. Siden PFASs er bundet til albumin i blod, kan blodtap for eksempel ved kvinners menstruasjon føre til eliminering av PFASs og resultere i lavere konsentrasjoner. Det er imidlertid lite kjent hvordan kvinnens menstruasjonshistorie er relatert til nivået av disse stoffer i blodet. Konsentrasjonen av PFAS i blodet har vært knyttet til tidligere fremskyndet overgangsalder, endometriose og endringer i menstruasjonssyklusen. Hovedmålet for dette prosjektet er derfor å undersøke forholdet mellom PFAS eksponering og menstruasjonsegenskaper i kvinner. Dette vil være avgjørende for fremtidige studier av PFAS og menstruasjons-relaterte helseutfall.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Line Småstuen Haug, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Eleni Zoumpoulia Papadopoulou, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet