Hopp til innhold

Prosjekt

Perfluoralkylerte stoffer i plasma hos gravide kvinner og varighet av amming etter fødsel - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Målet for dette prosjektet er å undersøke om konsentrasjonen av PFAS i plasma hos gravide påvirker hvor lenge kvinnene ammer etter fødselen.


Sammendrag

Perfluoralkylstoffer (PFAS) er syntetiske stoffer som brukes i industri- og forbrukerprodukter. Dyrestudier viser at PFAS eksponering i svangerskap fører til endringer melkekjertel-dannelse og prolaktinnivå. Et viktig forskningsspørsmål er derfor om PFAS eksponering kan føre til endring i produksjon av morsmelk hos mennesker og kortere varighet av amming. To studier i mennesker er gjennomført, en dansk studie med 1400 deltakere og en amerikansk studie med 336 deltakere, og resultatene indikerte at høyere konsentrasjon av PFAS var assosiert med kortere ammelengde. Den første studien manglet imidlertid informasjon om tidligere amming, og den andre studien hadde få deltakere og manglet statistisk styrke. Den norske mor og barn undersøkelsen har både informasjon og utvalgsstørrelse (ca 2000) til å imøtekomme svakhetene i tidligere studier. Målet for dette prosjektet er derfor å undersøke om konsentrasjonen av PFAS i plasma hos gravide påvirker hvor lenge kvinnene ammer etter fødselen.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Lise Brantsæter, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anne Lise Brantsæter, Folkehelseinstituttet
Line Småstuen Haug, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Matthew P. Longnecker, National Institute of Environmental Health Sciences
Emma Rosen, National Institute of Environmental Health Sciences
Rachel Carroll, National Institute of Environmental Health Sciences

Om prosjektet