Hopp til innhold

Prosjekt

Påvisningstid i spytt og urin for oxazepam, zopiklon, diazepam og alprazolam - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Denne studien ønskes gjennomført for å få mer kunnskap om hvor lenge oxazepam, zopiklon, diazepam og alprazolam kan påvises i spytt og urin etter inntak av en enkeltdose.


Sammendrag

Benzodiazepiner og z-hypnotika er hyppig forskrevne legemidler, indisert til bruk ved angsttilstander og kortvarige søvnvansker. På tross av utstrakt bruk og misbruk, er det gjort få studier av hvor lenge disse stoffene og deres omdannelsesprodukter kan påvises i spytt og urin etter inntak. Kunnskap om dette er viktig, særlig i rettsmedisinske saker der det ikke foreligger blodprøve eller er gått lang tid fra hendelse til prøvetaking, og for vurdering av prøver tatt for rusmiddeltesting. Denne studien ønskes gjennomført for å få mer kunnskap om hvor lenge oxazepam, zopiklon, diazepam og alprazolam kan påvises i spytt og urin etter inntak av en enkeltdose. Studien vil bestå av to deler. Den første vil undersøke deteksjonstid i spytt og urin for oxazepam og zopiklon, den andre for diazepam og alprazolam.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Gudrun Høiseth, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet