Hopp til innhold

Prosjekt

Påvirker kjemikalie eksponering i svangerskapet immunresponsen i nese-celler fra 7 år gamle barn? - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med studien er å undersøke om det er en sammenheng mellom eksponering for ftalater under svangerskapet og immunrespons ved 7 års alder.


Sammendrag

Formålet med studien er å undersøke om det er en sammenheng mellom eksponering for ftalater under svangerskapet og immunrespons ved 7 års alder. Studien inngår i den svenske mor-barn studien SELMA, og vil gjennomføres for 300 av de 1500 SELMA barna. Ftalat eksponering bestemmes fra nivåene av ftalat metabolitter i mors urin ved uke 10 i svangerskapet, mens barnas immunrespons undersøkes in vitro i celler fra neseslimhinnen. In vitro studiene (prosessering, stimulering og preparering) vil gjøres ved Karlstad Universitet, mens analysene i hovedsak skal gjøres ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Studien vil gi kunnskap om hvordan miljøeksponeringer under svangerskapet påvirker funksjonen til immunsystemet senere i livet. Disse resultatene vil også kunne kobles opp mot andre data fra SELMA studien, og bidra til et bedre grunnlag for risikovurderinger i fremtiden. Videre vil studien bidra med ny kunnskap om forskningsmetoder, siden den kombinerer eksperimentell og epidemiologisk forskning.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anette Kocbach Bølling, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet