Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pathways from Normal and Disordered Personality to Substance Use Disorders»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pathways from Normal and Disordered Personality to Substance Use Disorders

Prosjekt

Pathways from Normal and Disordered Personality to Substance Use Disorders - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med prosjektet er å studere sammenhengen mellom normal personlighet, patologiske personlighetstrekk, personlighetsforstyrrelser og ruslidelser gjennom en longitudinell, populasjonsbasert tvillingstudie.


Sammendrag

Formålet med prosjektet er å studere sammenhengen mellom normal personlighet, patologiske personlighetstrekk, personlighetsforstyrrelser og ruslidelser gjennom en longitudinell, populasjonsbasert tvillingstudie. Tvillingstudier er godt egnet til å undersøke årsaksmekanismer. Vi har tidligere målt ulike psykiske symptomer hos over 8000 tvillinger. Hos ca. 2800 av disse ble psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser (DSM-IV) undersøkt ved hjelp av strukturerte intervjuer. Omtrent 10 år senere, ble utvalgte vanlige psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser undersøkt på nytt hos 2300 tvillinger. Normal personlighet og patologiske personlighetstrekk (som definert i DSM-5) ble også målt. Vi har nå beriket datasettet ytterligere, ved å samle informasjon om bruk og misbruk av lovlige og ulovlige rusmidler som koffein, alkohol, nikotin og cannabis, samt bruk av andre illegale rusmidler mer enn 10 år senere. I tillegg til dette identifiserer vi rusmiddellidelser i primær og spesialisthelsetjenesten ved å koble datasettet til Kontroll og utbetalinger av helserefusjoner (NPR). Reseptregisteret vil bli brukt til å identifisere misbruk av reseptbelagte legemidler. Data fra statistisk sentralbyrå gir informasjon om demografi, sosioøkonomisk status og psykiske lidelser slik de fremkommer som diagnoser ved sykefravær og uførhet. I samarbeid med Virginia Institute of Psychiatric and Behavioral Genetics bruker vi genetisk epidemiologiske metoder for å utforske det komplekse longitudinelle forholdet mellom normal personlighet, dysfunksjonelle personlighetstrekk, personlighetsforstyrrelser og initiering av bruk og overgang til symptomer på rusmiddellidelser. Vi vil også bruke populasjonsbasert registerinformasjon for å vurdere konsekvensene av rusmiddelbruk og lidelser.

 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Fartein Ask Torvik, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Eivind Ystrøm, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Nikolai Olavi Czajkowski, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Nathan Gillespie, Virginia Commonwealth University
Tom Henrik Rosenström, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Charles Gardener, Virginia Commonwealth University

Start

11.09.2017

Slutt

31.12.2022

Status

Pågående

Finansiering

NFR

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet