Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Pasientrapporterte data i Barnediabetesregisteret - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Barnediabetesregisteret (BDR) ønsket et validert instrument for å måle pasienterfaringer blant barnediabetespasienter, og bestilte høsten 2014 et utviklings- og valideringsprosjekt.


Har du funnet en feil?

Sammendrag

Barnediabetesregisteret (BDR) ønsket et validert instrument for å måle pasienterfaringer blant barnediabetespasienter, og bestilte høsten 2014 et utviklings- og valideringsprosjekt fra seksjon for brukeropplevd kvalitet ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (innlemmet i Folkehelseinstituttet fra og med 01.01.2016).

Et mål med prosjektet var også å teste ulike datainnsamlingsmetoder, i tillegg å standardisere rutiner som grunnlag for nasjonale kvalitetsindikatorer. I tillegg skulle det testes hvor godt dataene fungerer som grunnlag for eksterne kvalitetsindikatorer, både diskrimineringsevne og korrelasjon med andre kvalitetsindikatorer.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hilde Karin Hestad Iversen, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Øyvind Andresen Bjertnæs, Folkehelseinstituttet
Olaf Holmboe, Folkehelseinstituttet
Inger Opedal Paulsrud, Folkehelseinstituttet