Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Pasienterfaringer med fastlegen i 2018 - prosjektbeskrivelse

Publisert


HOD ber FHI om å gjennomføre en undersøkelse av brukeres erfaringer med fastlegeordningen og ev. deres vurdering av resultat av behandlingen/oppfølgingen de har fått hos sin fastlege.


Har du funnet en feil?

Sammendrag

I tildelingsbrevet fra HOD til FHI for 2018 fremgår det at FHI skal bidra til gjennomføringen av en evaluering av fastlegeordningen. HOD ber FHI om å gjennomføre en undersøkelse av brukeres erfaringer med fastlegeordningen og ev. deres vurdering av resultat av behandlingen/oppfølgingen de har fått hos sin fastlege. Undersøkelsen kan gjennomføres med basis i de metodene som FHI tidligere har utviklet og validert, men med visse tilpasninger. En del av tilpasningen er å utvikle og teste en tilleggsmodul med spørsmål som ikke dekkes i det validerte skjemaet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hilde Karin Hestad Iversen, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Øyvind Andresen Bjertnæs, Folkehelseinstituttet
Olaf Holmboe, Folkehelseinstituttet
Inger Opedal Paulsrud, Folkehelseinstituttet