Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Pasienter med hjerte- og karsykdom i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Dette prosjektet skal innhente opplysninger fra eksisterende datakilder for å svare på grunnleggende spørsmål om hjerte- og karsykdommer.


 • Start

  01.09.2012

 • Slutt

  01.06.2023

 • Status

  Pågående

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Rune Kvåle

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Epidemiologiske data om hjerte- og karsykdom er nødvendig for kliniske retningslinjer og folkehelseprogrammer i Norge. Vi har så langt ingen nasjonal oversikt om verken risiko for etterfølgende sykelighet og dødelighet etter utskrivning fra sykehus med hjerte- og karsykdomsdiagnose, eller om bruk av medikamentelle, perkutane og kirurgiske intervensjoner blant pasienter med etablert hjerte- og karsykdom. Vi har heller ingen oversikt over tilleggslidelser hos pasienter med ulike manifestasjoner av hjerte- og karsykdom. Særlig for eldre, er det viktig å ta hensyn til tilleggslidelser for den best mulige behandlingen. Ettersom det vil ta tid å bygge opp et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, foreslår vi i dette prosjektet å innhente opplysninger fra eksisterende datakilder (Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret, Folkeregisteret, Reseptregisteret og sosioøkonomiske data fra registre i Statistisk sentralbyrå) for å svare på grunnleggende spørsmål om hjerte- og karsykdommer.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Rune Kvåle, Folkehelseinstituttet