Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienter med hjerte- og karsykdom i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienter med hjerte- og karsykdom i Norge

Prosjekt

Pasienter med hjerte- og karsykdom i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette prosjektet skal innhente opplysninger fra eksisterende datakilder for å svare på grunnleggende spørsmål om hjerte- og karsykdommer.


Sammendrag

Epidemiologiske data om hjerte- og karsykdom er nødvendig for kliniske retningslinjer og folkehelseprogrammer i Norge. Vi har så langt ingen nasjonal oversikt om verken risiko for etterfølgende sykelighet og dødelighet etter utskrivning fra sykehus med hjerte- og karsykdomsdiagnose, eller om bruk av medikamentelle, perkutane og kirurgiske intervensjoner blant pasienter med etablert hjerte- og karsykdom. Vi har heller ingen oversikt over tilleggslidelser hos pasienter med ulike manifestasjoner av hjerte- og karsykdom. Særlig for eldre, er det viktig å ta hensyn til tilleggslidelser for den best mulige behandlingen. Ettersom det vil ta tid å bygge opp et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, foreslår vi i dette prosjektet å innhente opplysninger fra eksisterende datakilder (Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret, Folkeregisteret, Reseptregisteret og sosioøkonomiske data fra registre i Statistisk sentralbyrå) for å svare på grunnleggende spørsmål om hjerte- og karsykdommer.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Rune Kvåle, Folkehelseinstituttet

Start

01.09.2012

Slutt

01.06.2023

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Rune Kvåle