Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienter med hjerte- og karsykdom i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienter med hjerte- og karsykdom i Norge

Prosjekt

Pasienter med hjerte- og karsykdom i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette prosjektet skal innhente opplysninger fra eksisterende datakilder for å svare på grunnleggende spørsmål om hjerte- og karsykdommer.


Sammendrag

Epidemiologiske data om hjerte- og karsykdom er nødvendig for kliniske retningslinjer og folkehelseprogrammer i Norge. Vi har så langt ingen nasjonal oversikt om verken risiko for etterfølgende sykelighet og dødelighet etter utskrivning fra sykehus med hjerte- og karsykdomsdiagnose, eller om bruk av medikamentelle, perkutane og kirurgiske intervensjoner blant pasienter med etablert hjerte- og karsykdom. Vi har heller ingen oversikt over tilleggslidelser hos pasienter med ulike manifestasjoner av hjerte- og karsykdom. Særlig for eldre, er det viktig å ta hensyn til tilleggslidelser for den best mulige behandlingen. Ettersom det vil ta tid å bygge opp et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, foreslår vi i dette prosjektet å innhente opplysninger fra eksisterende datakilder (Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret, Folkeregisteret, Reseptregisteret og sosioøkonomiske data fra registre i Statistisk sentralbyrå) for å svare på grunnleggende spørsmål om hjerte- og karsykdommer.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Rune Kvåle, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Rune Kvåle, Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling, Folkehelseinstituttet

Start

01.09.2012

Slutt

01.06.2023

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet