Hopp til innhold

Prosjekt

Overvåking av rotavirusinfeksjon i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Kartlegging av sykdomsbyrden av rotavirus i Norge før vaksinen innføres samt å studere vaksinens effekt på sykdomsforekomst i befolkningen.


Sammendrag

Rotavirus er den vanligste årsak til gastroenteritt blant småbarn og bidrar til en betydelig sykdoms- og samfunnsøkonomisk byrde. Fra høsten 2014 innføres rotavirusvaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Det er viktig å kartlegge sykdomsbyrden av rotavirus i Norge før vaksinen innføres samt å studere vaksinens effekt på sykdomsforekomst i befolkningen. I januar 2014 startet vi aktiv overvåking av rotavirusinnleggelser ved barneavdelinger (prosjekt 2013/2038), men vi rekker kun å overvåke én rotavirussesong før vaksinen innføres. Derfor søker vi om tillatelse til å bruke tidligere innsamlede data og prøver lagret i biobank fra et tidligere prosjekt som var REK-godkjent i 2006 (ref. S-05406, Overvåking av rotavirussykdom i Norge). Studien er viktig for å kunne vurdere nytten av innføring av vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge og vil også gi kunnskap til land som vurderer å innføre slik vaksinering.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Elmira Flem, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Elmira Flem, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet