Hopp til innhold

Prosjekt

Organdonasjon med normoterm regional perfusjon etter global sirkulasjonsstans (cDCD) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

En fullstendig metodevurdering om organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og respirasjonsstans når livsforlengende behandling avsluttes.


Sammendrag

Bestillerforum regionale helseforetak (RHF) i Nye metoder har bedt Folkehelseinstituttet om å utarbeide en fullstendig metodevurdering om organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og respirasjonsstans når livsforlengende behandling avsluttes.  Metodevurderingen vil omhandle tre domener; effekt og sikkerhet i tillegg til juridiske og etiske konsekvenser knyttet til metoden. De juridiske og etiske problemstillingene og konsekvensene vil være de viktigste domenene.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Liv Giske, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Eva Helene Arentz-Hansen, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Elisabet Vivianne Hafstad, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet