Hopp til innhold

Prosjekt

Opptak og metabolisme av triklosan via hud - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med vår studie er å etablere en metode for å studere absorpsjon og metabolisme av kjemikalier via hud.


Sammendrag

I dag baseres ofte risikovurderinger av kjemiske stoffer stort sett på oralt inntak for å karakterisere eksponeringen. Da vi også eksponeres for mange kjemiske stoffer via huden, vil ikke slike risikovurderinger gi et bilde på den totale eksponeringen. Grunnen til at eksponering via hud ikke alltid tas med i risikovurderinger er blant annet mangel på kunnskap om absorpsjon og metabolisme over hud. Formålet med vår studie er å etablere en metode for å studere absorpsjon og metabolisme av kjemikalier via hud. Vi vil videre eksponere isolert human hud in vitro for triklosan (et kjemikalie som finnes i blant annet kosmetikk- og husholdningsprodukter) for deretter å studere absorpsjon og metabolisme av triklosan i huden. Ved hjelp av slike forsøk vil vi kunne få mer kunnskap om hvordan kjemiske stoffer tas opp og hva som skjer med stoffene etter at de er tatt opp. Se vedlagt forsøksprotokoll.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Berit Brunstad Granum, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Monica Andreassen, Avdeling for toksikologi og risiko, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet