Hopp til innhold

Prosjekt

Oppfølgings- og kommunikasjonstiltak til gravide med svangerskapsdiabetes – en systematisk kartleggingsoversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

En systematisk kartleggingsoversikt over forskning om effekten av og erfaringen med oppfølgings- og kommunikasjonstiltak til gravide med svangerskapsdiabetes.


Sammendrag

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å lage en systematisk kartleggingsoversikt over forskning om effekten av og erfaringen med oppfølgings- og kommunikasjonstiltak til gravide med svangerskapsdiabetes for å redusere bekymring og stress knyttet til diagnosen og øke den gravides etterlevelse av anbefalte tiltak. Vi vil identifisere empirisk relevant forskningslitteratur for klinikere, pasienter, forskere og beslutningstakere.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Kristin Thuve Dahm, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Gyri Synnøve Hval Straumann, Folkehelseinstituttet
Gunn Elisabeth Vist, Folkehelseinstituttet
Asbjørn Kulseng Steiro, Folkehelseinstituttet
Gunn Eva Næss, Folkehelseinstituttet
Aleksandra Pirnat, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet