Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Norwegian satellite of Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Norwegian satellite of Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC)

Prosjekt

Norwegian Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) satellite - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Den norske satellitten til Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC), utarbeider og støtter bruk av systematiske oversikter som besvarer spørsmål om helsetjenester og helsesystemer i lav- og mellominntektsland. Disse spørsmålene omhandler blant annet hvordan tjenestene kan styres, finansieres, forbedres og tilbys, samt hvordan tjenestene best kan implementeres på en måte som sikrer effektive og likeverdige tjenester.


Sammendrag

Hvem vi er

Den norske EPOC-satellitten er en del av Cochrane, en global organisasjon som ønsker å støtte helsepersonell, beslutningstakere og pasienter med å ta velinformerte helsebeslutninger. Cochrane gjør dette ved å utarbeide og publisere systematiske oversikter som besvarer spørsmål om effekt av tiltak og ulike faktorer som kan påvirke implementeringen av disse tiltakene.

Universitetet i Oxford, Storbritannia, er vertskap for EPOCs hovedredaksjon, mens Folkehelseinstituttet (FHI) er vertskap for den norske EPOC-satellitten. Redaksjonen ved FHI arbeider med systematiske oversikter som omhandler effekt av tiltak rettet mot helsetjenesten og helsesystemer i lav- og mellominntektsland. Vi har ansvar for å gi støtte og veiledning til EPOC-forfattere rundt i verden, samt det redaksjonelle arbeidet med å publisere oversiktene i Cochrane Library. EPOC-oversikter publisert i Cochrane Library hadde i 2019 en impact factor på 13.

Vi tilhører klynge for Global helse i Området for helsetjenester ved FHI. Foruten den støtten vi får derfra, mottar vi økonomiske bidrag fra Norad. Norad gir oss dermed mulighet for blant annet å tilby stipend til EPOC-forfattere som vil komme til Oslo, der de i en kort periode kan arbeide tett med redaksjonsgruppen, særlig for å få metodisk støtte, og ofte for å få hjelp med å ferdigstille sine oversikter.

Hva vi gjør

  • Vi tilbyr metodologisk støtte og veiledning til EPOC-forfattere i løpet av hele skriveprosessen, fra tittelregistrering via protokoll og til ferdig oversikt
  • Vår støtte og veiledning til EPOC-forfattere gjør det mulig for dem å påta seg det krevende arbeidet det er med å skrive systematiske oversikter som besvarer spørsmål om tiltak rettet mot helsetjenesten og helsesystemer. I tillegg til å støtte skriveprosessen, tilbyr vi stipend slik at forfattere som ønsker å tilbringe noe tid ved EPOC-redaksjonen i Oslo, kan gjøre det
  • Vi støtter beslutningstakere slik at de kan ta velinformerte beslutninger basert på den beste tilgjengelige kunnskapen. Våre oversikter har for eksempel bidratt med kunnskapsgrunnlaget til flere retningslinjer fra WHO, blant annet disse to: WHO Guideline: recommendations on digital interventions for health system strengthening, og WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience
  • Vi forsker på metoder og utvikler verktøy til bruk i arbeidet med å skrive oversikter, og i arbeidet med å bruke kunnskap i beslutninger. To eksempler på verktøy som vi nylig har utviklet er: GRADE evidence-to-decision frameworks, og en mal for kvalitative oversikter.

Våre oversikter som vi har gitt høyest prioritet

For mer informasjon om den norske EPOC-satellitten og våre oversikter, se vår webside.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Simon Arnold Lewin, Avdeling for global helse, Norwegian Institute of Public Health

Prosjektdeltakere

Andrew David Oxman, Avdeling for global helse, Norwegian Institute of Public Health
Atle Fretheim, Helsetjenester, Norwegian Institute of Public Health
Marita Sporstøl Fønhus, Avdeling for global helse, Norwegian Institute of Public Health
Signe Agnes Flottorp, Avdeling for vurdering av tiltak, Norwegian Institute of Public Health
Marit Johansen, Avdeling for global helse, Norwegian Institute of Public Health
Elizabeth Joan Paulsen, Avdeling for global helse, Norwegian Institute of Public Health
Sarah Ellen Rosenbaum, Avdeling for global helse, Norwegian Institute of Public Health
Claire Glenton, Avdeling for global helse, Norwegian Institute of Public Health
Espen Movik, Avdeling for vurdering av tiltak, Norwegian Institute of Public Health
Susan Kyomuhendo Munabi-Babigumira, Avdeling for global helse, Norwegian Institute of Public Health

Start

26.01.2010

Slutt

20.01.2090

Status

Pågående

Finansiering

FHI NORAD

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Norwegian Institute of Public Health


Tilknyttede prosjekter